Uporaba funkcije PHP Explode

Semantika razvoja programskih jezikov in obseg njihove uporabe sta hitro zavzela prave položaje. Seveda so matematični izračuni trajektorij planetov in gibanja menjalnih tečajev na trgih še vedno skrb za družbo, prav tako pa obstaja tudi dostojno mesto z vrsto znakov.

Kritična točka: od stroge tipizacije spremenljivk do popolnoma brezplačne uporabe in avtomatske konverzije tipov po potrebi, je bila pot veliko daljša.

Vse na svetu je vrsta

S tem je mogoče trditi, vendar ni posebnega čuta, in pri programiranju - bolj. Semantika eksplodirajočega PHP je močno poenostavila delo programerja: prenesla je uporabo več funkcij in konstruktov v eno.


Poleg tega sintaksa in semantika samega PHP v zvezi s to funkcijo daje razvijalcu sposobnost, da zaradi te posebne funkcije oblikuje svojo lastno semantiko, čeprav je za druge funkcije, ki se uporabljajo za podpornike, dostojno delo. Nič ni enostavnejšega: eksplodira PHP preprosto razdeli eno vrstico na mesta, kjer vstopi v drugo vrstico. Praviloma je en sam simbol:
 • vejica ;, ";";
 • točka "."
 • pletenica "/";
 • tilda "~";
 • in vse, kar je bilo všeč razvijalcu.
 • Lahko pa razdelite niz iz karkoli, druga vrstica (delimiter) pa lahko ima pomen celotne oznake, elementa oznake ali nosi kakršen koli pomen v imagerju programerja.

  Primer, ko je število niz

  Številke so same po sebi vključene v matematične operacije in v nizih v nizu. Ideja je pravilna in zanimiva, vendar stara in neuporabna.Danes lahko spremenljivka spremeni tip na cesti iz enega operaterja v drugega in v vsaki skladenjski konstrukciji imajo vse spremenljivke, ki sodelujejo v njem, tip, ki določa sintakso tega konstrukta.


  Torej, če število pade v strukturo črte, postane niz, in če je niz vključen v matematično operacijo, se vse njegove začetke pred prvim pojavljanjem brezmestnega znaka razume kot število.
  V tej kodi, eksplodira v PHP kaže, kako enostavno je ločiti celo število od delnega v poljubno število števk. Rezultat izvedbe dane kode je prikazan spodaj.
  Dvomljivo je, da so v ta namen vlagatelji tega jezika vložili ta pomen. Za to funkcijo pa obstaja več različic iste aplikacije. Ne smemo pozabiti, da ločilo (vrstica, v kateri poteka particija) izgine, to pomeni, da po razdelitvi črte eksplodira, PHP izvleče vse ločilo, ki ga je našel.

  Primer, ko je niz matrika

  V zgornjem primeru se niz številk razdeli s podpičjem in ustvari matrika. Povratna funkcija implodiranja PHP lahko združi to polje v eno vrstico, na primer prek točke.
  V prvem primeru se vrstica ne spremeni, v drugem primeru pa ostaja tudi polje. Z drugimi besedami, z uporabo nizov lahko razdelite eno osnovo in se povežete na drugačen način. V prvem približku lahko črke na primer zamenjate z velikimi. Takšna naloga za eksplodira /implode verjetno ne bo zelo zanimiva, vendar je pomembno, da je particija lahko katera koli! Kako se povezati - to je tudi vsaka možnost.

  Linije in objekti

  Objektno usmerjeno programiranje je danes povsod in vsak program je sestavljen iz objektov. Seveda, PHP eksplodira opis nikoli omenjenih predmetov, vendar nič ne preprečuje, da bi ustvarili idejo o neposrednem razmerju med linijami in objekti. V tem kontekstu lahko predmet predstavimo z nizom znakov, ki ga postavimo v bazo podatkov ali prenašamo prek komunikacijskih kanalov. Izmenjavo informacij med predmeti lahko uredite ne z obsežnimi nizi, temveč prek linije parametrov.
  Pošiljatelj se poveže s celotnim (nizom) zahtevanih podatkov in prejemnik uporabi eksplodirano PHP, da jih obnovi, to pomeni, da dobi zahtevano zaporedje znakov. Če boste to idejo razvili v času, ko je objekt ustvarjen, potem je običajno potrebno ročno ali iz baze podatkov, da jo izpolnite s potrebnimi podatki. Z eksplodiranjem lahko avtomatizirate proces ustvarjanja primerkov objekta in imate abstraktni objekt, lahko nadzorujete njegovo vrsto tako, da za inicializacijo prenašate različne vrstice znakov. Ta pristop zmanjšuje število različnih objektov in jim olajša manipulacijo.

  Sorodne publikacije