System out println java - izhod konzole

V Javi je možno izpisati podatke katere koli vrste. Izvaja se z nizom kode System.out.println () v Javi. Glavno okolje uporabe metode so storitveni in demonstracijski programi. Druge vrste aplikacij se ne uporabljajo, ker povzročajo sklenitev grafičnih uporabniških vmesnikov z implementacijo drugih metod.

Kaj je metoda

V Javi obstajajo tokovi, skozi katere se izvaja izhodna funkcija. Vsak od njih je predstavljen kot ločeno navodilo, katerega vrstni red izvajanja je uporabnik. Tokovi so povezovalna povezava med vhodno /izhodnimi sistemi in fizično napravo, zato je načelo njihovega delovanja enako. Razlikujemo le metode, ki se uporabljajo zanje.


V programskem jeziku so tokovi bajtov pripadali dvema ločenima superrazmeroma. Ta InputStream - obravnava vhodne funkcije in izhodni izhod - izhod. Zahtevani so za bajtne tokove in obstajajo razredi znakov Write and Read. Paket java.lang je vključen v vse aplikacije Java. Vsebuje sistem, ki za zagon System.out.println () uporablja nekatere standardne elemente.

Pregled sintakse

Da bi razumeli, kako ukaz deluje na Javi, morate razumeti delo vsake posamezne komponente System.out.println (). Sistem je razred, v katerega se bo ukaz izvršil, ko bo izvršen. Vsebuje potrebna sredstva iz razredov, ki zagotavljajo delo metode. Out je spremenljivka, ki jo definira izhodni razred in sprejema tok. Kliče ga sistem. Gre za primer proizvodnje, tako da ima dostop do vseh svojih metod, ki temeljijo na načelih operativnih načrtov. Println () je primer razreda OutputstreamPrintStream. Vsebuje navodila za obdelavo podatkov, prikazanih na zaslonu. Nanaša se na spremenljivko out. Kot pri vsaki funkciji se lahko tukaj posredujejo tudi argumenti.


Tako, da bi se izpisala linija Hello, se Java program nanaša na sistem, eden pa na izhod, nato pa na printstream, ki so primerki razreda OutputStream in proizvajajo potrebne ukrepe.

Primeri dela

Delo z metodo je mogoče zagotoviti s terminalom operacijskega sistema ali razvojnim okoljem. Pred tem se ustvari projekt in razred z enakimi imeni. V oknu za ustvarjanje elementa lahko postavite kljukico na glavno metodo. Zato dobimo kodo s podatki, ki so potrebni za delo. V glavni ukaz za izhodno ukazno mizo vnesite blok glavne metode.
V Javi metoda iz sistema println lahko prikaže različne vrste podatkov. Za prikaz niza je potrebno v praznem oklepaju kot argument podati niz simbolov v narekovajih.
Metoda lahko posreduje vrednosti spremenljivk katere koli vrste. To storite tako, da vnesete ime spremenljivke brez narekovajev, iz katerih bo vrednost vzeta.
Vrednost več spremenljivk in dejanj lahko prenesete skupaj z nizom.
Ta koda bo prikazala rezultat dodajanja spremenljivk in nizov. Z dodajanjem specifikacij in ubežnih zaporedij v sistem zunaj natisnjene jave, lahko primere izvedemo na drugačen način.
Tu je uporabljen specifikator% d, ki sprejema vrednosti argumentov, ločenih z vejico. V tem primeru ni prenosa vrstic. Zagotavlja ga metoda println (), za razliko od print () inprintf (), ki se ne prevajajo. To funkcijo je mogoče doseči s pomočjo ubežnega zaporedja n. Dodati ga je treba v vrsto zaradi prostora v kraju, kjer je prenos potreben.
System.out.println () v Javi ima svoje sezname zaporedij pobega in izposojene iz C ++ specifikatorjev.

Kratek uvod

Kadar morate skrajšati čas pisanja kode in se izogniti napakam, hitre načine za pisanje kode pomoči. Za hitro izvedbo kratkega uvoda System.out.println () v Javi morate vnesti syso, pritisniti tipko Enter. To naredimo na naslednji način.
Pri vnosu kratke oblike ukaza se pojavijo pojavna okna. S klikom na enega od njih bo sistem dodal želeni konec navodil. Tako Java izvaja vse izhodne zmogljivosti. Da bi jih globalno obvladali, je precej malo prakse z uporabo vseh opisanih funkcij.

Sorodne publikacije