Številke oblikovanja: funkcija PHP number_format ()

Funkcija PHPnumber_format() je namenjena bitnemu formatiranju številk iz delitve ulomka. Posebna oblika prejete vrednosti je odvisna od števila posredovanih argumentov. Funkcija lahko sprejme en, dva ali štiri parametre in vrne obdelano vrednost kot niz.

Oblikovanje številke

Prvi in ​​obvezni argument funkcijenumber_format ()v PHP je število, ki ga je treba formatirati. Izraz bo izgledal takole:

niz number_format (float $ number)

Parameter$ numbermora biti število s plavajočo vejico.

Rezultat funkcije je niz, ki vsebuje prvotno številko, razčlenjeno po številkah. Delni del bo zavrnjen z zaokroževanjem. Kot ločilo bitov se uporablja vejica.

 

V drugem primeru je prišlo do zaokroževanja frakcijskega dela.

Delni del

Če želite shraniti delni del, v funkciji PHPnumber_format() morate prenesti drugi argument.

niz number_format (float $ number, int $ decimals)

$ decimalsje celo število, ki definira število znakov po Vejica za shranjevanje. Privzeto je nič, zato se pri pošiljanju enega argumenta delni del zavrže.

Ob predpostavki dveh parametrov funkcija vrne formatiran niz, pri čemer uporabi točko za ločilo celotnega in frakcijskega dela.

 

V tem primeru pride tudi do zaokroževanja frakcijskega dela. Namesto manjkajočih številkničle se zamenjajo.Sorodne publikacije